Valdres Energi og EnergiPluss tilbyr solcelleanlegg i Valdresregionen

Energipluss har siden starten vokst til et av Norges ledende selskaper innen solcelleanlegg med mye erfaring i tilsvarende markeder, bred fagkunnskap og er innovative innen sitt fagområde.

Energipluss prosjekterer, leverer og drifter solcelleanlegg på alt fra boliger, næringsbygg, landbruksbygg til store offentlig bygninger. I tillegg tilbyr vi off-grid-systemer til hytter eller bygninger som ikke er koblet til strømnett.

Foto: Konsernsjef Bjørg Brestad i Valdres Energi

Dette er flere av grunnene til at EnergiPluss AS ble valgt som sin samarbeidspartner.
Det er Valdres Energi Entreprenør som skal bygge og drifte anleggene. Valdres Energi kjenner EnergiPluss AS gjennom Kraftriket og er allerede leverandør av solcelleanlegg til Kraftrikets kunder. De har over lang tid vist at de er dyktige innen sitt fagfelt, sier konsernsjef Bjørg Brestad i Valdres Energi.

Foto: Ivar Müller Often, administrerende direktør i Nord-Østerdal Kraftlag SA

Samarbeidet med Valdres Energi blir spennende og noe vi ser fram til. En viktig målsetting er at samarbeidet skal bidra til grønn omstilling og lavere strømkostnader for kundene våre. Sammen skal vi videreutvikle kompetansen innen solenergi og etablere enda flere arbeidsplasser i våre distrikter. Solenergi er fortsatt i en tidlig fase og vil vokse mye de neste årene, sier Ivar Müller Often, administrerende direktør i Nord-Østerdal Kraftlag SA.