Personvernerklæring Energi Pluss AS

Følgende tekst gjelder for våre nettsider og implementeres der med aksept av kunde første gang.

1          Innledning

Nettstedet Energipluss.no gir deg mulighet til å se våre produkter og tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

2          Om vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Energi Pluss AS er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Energi Pluss AS tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via energipluss.no, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er avtale, samtykke fra deg samt berettiget interesse.

Vi samler informasjon om deg for å kunne gi deg målrettede tilbud som er relevante for deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@energipluss.no.

3          Nettstedet energipluss.no

Vårt nettsted energipluss.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter/ tjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. Du trenger ikke opprette konto hos oss for å handle våre produkter/ tjenester, men du må kanskje oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt mobilnummer (+47).

Vi selger, bytter eller videreformidler ikke dine personopplysninger til tredjepart.

4          Hvilke opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger.

1) Opplysninger du selv gir oss

Når du registrerer deg hos oss, må du oppgi navn, norsk mobilnummer og gyldig e-post adresse. Opplysningene lagres av oss. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til oss vedr våre tjenester. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

2) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Denne informasjonen er anonymisert. Vi samler blant annet informasjon om:

Type nettleser, om du bruker PC eller mobil, alder, sted og kjønn.

3) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan for eksempel gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.

Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som energipluss.no. Når du bruker våre tjenester, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

På nettstedet energipluss.no logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende ved bruk av Google Analytics for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, for å opprettholde brukersesjonen din på våre nettsider, for statistikk, for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden, for annonsestyring og for at vi kan tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

5) Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde og dine behov.

5         Bruk av opplysninger

Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål:

1) For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter / tjenester du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. For enkelte produkt/ tjenestekategorier sender vi deg tips og informasjon om produktene/ tjenestene slik at du får mest mulig ut av produkter/ tjenester du har kjøpt av oss.

2) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

6       Om deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder utlevering av opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.

7       Dine rettigheter

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse ved å kontakte oss på post@energipluss.no

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret.

Du kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker å slette dine lagrede opplysninger. Vi vil også sørge for å slette dine personopplysninger dersom du ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss.

I visse tilfeller har du også rett til å protestere mot vår behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel dersom behandlingen baserer seg på berettiget interesse, og rett å kreve at vår behandling begrenses, for eksempel dersom du ikke ønsker at vi skal foreta en planlagt sletting av dine personopplysninger. Når samtykke er vårt behandlingsgrunnlag, har du alltid mulighet til å trekke samtykke tilbake ved å kontakte oss på post@energipluss.no. Å trekke ditt samtykket tilbake påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket ditt før det ble trukket tilbake.

Mer informasjon om dine rettigheter finner du på Datatilsynets nettsider. Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet, dersom du mener vår behandling strider mot gjeldende lovkrav for behandling av personopplysninger.
Vi står fritt til å oppdatere vår personvernerklæringen.

8       Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:

Epost post@energipluss.no

Web: energipluss.com