Off-grid solcelleanlegg

Der du ikke har tilgang til strømnettet er et off-grid solcelleanlegg en god løsning. Solceller og batterier gir deg strøm til det utstyret du trenger.

Off-grid kan drifte mye mer enn bare belysning

De fleste har et forhold til solceller til lys på hytta. EnergiPluss leverer løsninger som dekker større energibehov enn bare lys, som for eksempel drift av melkeanlegg på setrer, kjøkkendrift på turisthytter eller bomanlegg til veger. 230V off-grid-anlegg til hytter for private leverer vi også.

Med off-grid er du helt fristilt fra det tradisjonelle strømnettet. Strømmen lagres i et batteri – slik at du kan benytte den energien som produseres når det trengs og der det trengs.

Typiske områder med off-grid solcelleanlegg

Områder som ikke har utbygd strømnett, eller der det vil være for kostbart å koble seg på eksisterende nett, er spesielt godt egnet for solcelledrift via en off-grid-løsning. Bomstasjoner, seteranlegg og hytter er eksempler på dette.

Bom drevet av off grid solcelleanlegg.

Bomstasjon driftet med off-grid solcelleanlegg. (Foto: Ferskvann)

Fordelene med off-grid-anlegg

Off-grid solcelleanlegg lager strøm fra sollyset, så har du sol, har du strøm, helt fossilfritt. Der man benytter diesel- eller bensinaggregater som primær forsyningskilde, vil man ved å gå over til et off-grid-anlegg produsere helt ren energi, og du slipper motordur og eksoslukt.

Ta med overskuddet fra solcelleproduksjonen på tilhenger

EnergiPluss leverer også off-grid-anlegg som er bygget inn i en container med batterier, elektronikk og styringssystemer. Ved for eksempel sesongslutt og nedstengning, kan du transportere containeren og bruke det andre steder.

Overskuddet av elektrisiteten fra off grid solcelleanlegget kan transporteres

Strømgeneratoren kan transporteres på tilhenger og bidra til energiforsyning et annet sted. (Foto: EnergiPluss)

Fossilfri seterdrift med off-grid

Erling Tingstad og Hanne Østgaard Tingstad er innehavere av setra Ustuvollen i Dalsbygda. De tok i bruk sitt off-grid solcelleanlegg sommeren 2020.

Etter å ha utvidet anlegget mellom driftssesongen 2020-2021, kunne de drifte melkemaskin, kjøling på melketank, varmtvannstanker og seterhus utelukkende på fornybar energi.

Les mer om deres erfaringer og veien frem til å bli Norges første fossilfritt drevene seter med off-grid-anlegg.

Erling Tingstad driver fossilfri seter med off grid solcelleanlegg

Erling Tingstad med sin strømgenerator på setra. (Foto: EnergiPluss)

Hvis du lurer på noe eller ønsker et tilbud på en off-grid-løsning for deg, er det bare å ta kontakt!