Solcellepanel påoffentlige bygg

Med skreddersydde solcelleanlegg fra EnergiPluss kan kommuner og offentlige institusjoner både spare penger og bidra i det grønne skiftet.

Illustrasjon for kompetansen hos EnergiPluss - leverandør av solcelleanlegg

Kompetanse

EnergiPluss detaljprosjekterer og foretar de nødvendige analysene for å gjøre offentlige bygg energismarte og for å utnytte solcelleanlegget best mulig.

Offentlig virksomhet har mange og store bygg. Driftskostnadene er store og energikostnadene står for en betydelig del av budsjettene.

Forutsigbare energiutgifter og viktig symbolverdi

Et solcelleanlegg har en gjennomsnittlig levetid på 30 til 40 år. Det vil si at man har forutsigbare energikostander fra solcelleanlegget i flere tiår fremover. I tillegg til den rent økonomiske fordelen, vil symbolverdien med fokus på bærekraft og miljøhensyn i offentlige anskaffelser være sterk ved å velge solenergi som energikilde.

Hvilke offentlige bygg kan dra nytte av solcelleanlegg?

Det finnes ingen begrensning i hvilke typer offentlige bygg som kan ha nytte av solcelleanlegg til energiforsyning. Helseinstitusjoner, bibliotek, barnehager, skoler, rådhus og andre offentlige kontorer er eksempler på bygg hvor energiforsyning kan komme fra solceller.

I tillegg til lokale sol- og lysforhold og størrelsen på anlegget, er kostnadsbildet og fremtidig lønnsomhet avhengig av om solcelleanlegget integreres i fasaden på nybygg eller om det ettermonteres på en eksisterende offentlig bygning.

Se våre produkter og tjenester

Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år.

Illustrasjon av solcelleanlegg på hus