Solcellepaneler på taket
Få full Enovastøtte. Solcellepaneler på taket

Solcellepanel er ikke bare «plater på taket».Energismarte solcelleanlegg med levetid på 30 til 40 år bør prosjekteres og skreddersys på en slik måte at det gir deg som kunde trygghet og god lønnsomhet i hele driftsperioden.

Solcellepanel er ikke bare «plater på taket». Energismarte solcelleanlegg med levetid på 30 til 40 år bør prosjekteres og skreddersys på en slik måte at det gir deg som kunde trygghet og god lønnsomhet i hele driftsperioden.

Solcellepanel på taket

Skreddersøm gir avkastning på din investering

Det handler om å utnytte solenergien maksimalt før man legger til andre energikilder. For landbruk og næring detaljprosjekterer vi alle installasjoner og finner den optimale løsningen for deg. Vi ser på anleggets størrelse og ditt forbruksmønster, og tar høyde for dine solforhold, takvinkler og vegetasjon. Ditt solcelleanlegg skal fungere optimalt i vær og vind over mange år, derfor velger vi produkter av god kvalitet.

Finn ut om vi kan skreddersy ditt solcelleanlegg

Ring 62 70 07 07, eller fyll ut navn og nummer så tar vi kontakt med deg.

Slik finner vi riktig løsning

Med solcelleanlegg fra EnergiPluss med samarbeidsparnere får du som driver landbruk eller næringsvirksomhet en løsning som er skreddersydd dine forhold. Solceller er en betydelig investering. Med skreddersøm er du sikret et anlegg med god kvalitet som gir maksimal effekt og har lang levetid.

1) Behovsanalyse

 • Hvilke flater er tilgjengelig for solcellepaneler
 • Lokale innstrålingsdata
 • Eksisterende el-installasjon
 • Netteiers krav
 • Regulatoriske krav
 • Analyse av historisk og fremtidig strømforbruk

2) Prosjektering

 • Dimensjonering og valg av solcellepanel
 • Dimensjonering av invertere og kabling
 • Tilpasning til lokale snø og vindlaster
 • Simulering av produksjon og forbruk
 • Avstemning med regulatoriske rammebetingelser og eventuelle lokale krav
 • Lønnsomhetsberegninger

3) Installasjon og montering

 • Sertifisert festemateriell
 • Sertifisert personell
 • HMS og sikkerhet for arbeidsfolk og andre
 • Autorisert installatør
 • Sikker igangsetting
 • Melding til netteier og registrering av plusskunde i målepunkt

4) Drift og vedlikehold

 • Tilgang til produksjonsdata for kunde
 • Driftsovervåkning fra leverandør
 • Feilretting ved eventuelle feilsituasjoner
 • Avstemning av produksjon i henhold til prognose
 • Optimalisering av produksjon og forbruk
Ledige stillinger hos EnergiPluss - solenergiselskap

Om Energi Pluss

EnergiPluss er et av Norges ledende solenergiselskaper med sterk vekst innen fornybar energi. Vi ble etablert i 2016 og holder til på Tynset. Med lang erfaring i alt fra forbruksanalyser, prosjektering av anlegg, montering, installasjon, drift og overvåkning leverer vi i dag skreddersydde solcelleanlegg over hele Norge.

Vi leverer skreddersydde solcelleanlegg for alle behov

• Landbruk
• Næring
• Privat
• Offentlig sektor
• Off-Grid
• Solcelleparker

EnergiPluss gjør deg energismart

Solceller er den mest fremtidsrettede energiløsningen du kan velge. I EnergiPluss tar vi utgangspunkt i forbruket og skreddersyr solcelleanleggene til ditt forbruk og behov. Det gjør deg som kunde energismart, og det gir deg et økonomisk lønnsomt anlegg. God økonomi bidrar best til det grønne skiftet fordi solenergien som hentes ut, går til forbruk og erstatter andre energikilder.

Ole Petter Hansæl

Markedssjef

Har du spørsmål om solcelleanlegg, eller ønsker et tilbud, ta kontakt med oss i dag!

Energismart styringssystem til solcellepanel

Det er ikke alltid slik at solen skinner når du trenger energi. Energipluss har utviklet systemer som lagrer energien i vann eller batterier og gjør den tilgjengelig når behovet er der. Energismarte systemer gir deg rimelig energi når du trenger den. Vi har løsninger med batterier eller akkumulatortanker som tar vare på solenergien. Ta kontakt for en vurdering av dine behov.

Solcellepaneler

EnergiPluss lagerfører solcellepaneler vi henter rett fra produsent. Vi fører kun paneler med dokumenterte produksjonsverdier og garantier.

Invertere

Inverteren er hjertet i solcelleanlegget. Den omformer likestrøm fra panelene til 230V eller 400V vekselstrøm tilpasset ditt strømnett. Inverteren har også en rekke sikkerhetsmekanismer som hindrer feil på nettet som kan medføre fare.

Festemateriell

Festemateriell sørger for at solcellepanelene forblir der de skal i 30 til 40 år. De skal heller ikke medføre lekkasje i tak eller andre bygningskonstruksjoner. Vi lagerfører festemateriell av høy kvalitet tilpasset behovet.

Vurderer du solceller er det gjerne en del spørsmål som dukker opp. Vi har derfor samlet de mest stilte spørsmålene. Finner du ikke svar på det du lurer på, er vi aldri lenger enn en telefonsamtale eller e-post unna.

Ofte stilte spørsmål

Våre partnere