Solparker

Solparker er store solcelleanlegg hvor panelene står på stativer i egnede områder. En solpark kan være fra 1MW til 100MW og selger strøm inn i forsyningsnettet. Typisk består en solpark av alt fra 2500 paneler og opp til over 100.000 solcellepaneler.

Solparker passer norsk klima

De klimatiske forholdene i Norge er gode for solparker, selv om de leverer lite strøm i de mørkeste vintermånedene, bidrar de positivt i fra tidlig vår til utpå høsten. I en energimiks med vannkraft kan vannmagasinene fungere som batterier når solparkene produsere for fullt.

Solpark på vinteren

Solparkers lønnsomhet i Norge

De siste års utvikling innen energimarkedet har åpnet for lønnsomme solparker også i Norge. I nabolandet Sverige ser vi at det investeres i og bygges solparker. Internasjonale investorer ser potensialet i å engasjere seg i slike anlegg for å produsere enda mer karbonfri energi i Norden.

Produserer mest energi på dagtid

Strømprisene viser at etterspørselen er stor på dagtid, og solparker produserer strøm når det er størst etterspørsel. Slikt sett vil solparker gi et positivt bidrag inn i markedet, til det beste for forbrukerne, de vil få en lavere spotpris i de største forbrukstimene på dagen.

EnergiPluss i solparkmarkedet

EnergiPluss er aktive i solparkmarkedet og jobber planmessig og langsiktig for å bidra til å sikre en best mulig karbonfri strømproduksjon i Norge.