I 2021 ble det installert rundt 2 400 solcelleanlegg som ble koblet til strømnettet i Norge. Økningen utgjorde en samlet produksjonskapasitet på 45 MW og økte den totale solkraftkapasiteten med 30%. Utviklingen så langt, tyder på at veksten i 2022 blir minst like stor, om ikke større.

Ved utgangen av 2021 var det 186,5 MW solkraft tilknyttet det norske strømnettet. Dette tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 150-160 GWh, som er rundt en promille av den norske kraftproduksjonen i et normalår.

Figuren viser utviklingen av nettilknyttede solcelleanlegg fra 2010 til 2021. Kilde: NVE

NVE forventer en kraftig vekst av solenergi de neste årene og spår at solenergien vil utgjøre 5-10TWh i årlig kraftproduksjon. Årsaken til veksten er de høye strømprisene og at Enova har økt støttesatsene til de som installerer solceller.

Fordeling i landet

I fylkesoversikten er det ikke overraskende Viken som har flest solcelleanlegg, og halvparten av alle solcelleanlegg ligger i prisområdet NO1. Ser vi på andelen solcelleanlegg per netteier er det Skjåk energi og Klive som topper statistikken. Skjåk er et lite nettselskap, så det er ikke så mange anlegg som skal til for å toppe statistikken, mens i Klive er det et betydelig antall anlegg.

Figuren viser andel plusskunder (solcelleanlegg) hos de 10 netteierne med flest anlegg i forhold til antall nettilknytninger. Kilde: Elhub.

Importstatistikken fra SSB viser at det ble importert langt flere solcellepaneler enn det som kommer igjen i Elhub. Elhub fanger kun opp anlegg med nettilknytning. Oversikt over anlegg som ikke er tilknyttet nettet finnes med andre ord ikke.Energipluss importerte solceller til lager i 2021 for å møte den forventede veksten i 2022. Med paneler på lager kan vi lever raskt slik at våre kunder kan få med seg så mye som mulig av «solsesongen».