EnergiPluss fikk en stor kontrakt med Innlandet Fylkeskommune om å sette solcelleanlegg på sju videregående skoler i fylket. Avtalen med fylkeskommunen er den største enkeltkontrakten selskapet har inngått.

Først ute av skolene er Elverum Videregående skole, som blir pilotskolen. Både Nord-Østerdal Vgs. på Tynset og Storsteigen Landbruksskole i Alvdal får solcelleanlegg på sine skolebygg, som er planlagt installert i skolens sommerferie.

Innfridde kravene

Det var tre tilbydere med i anbudet, men det var kun EnergiPluss som kunne levere et tilbud innenfor de fastsatte kravene for å være med i anbudskonkurransen. Til sammen skal det installeres solcelleanlegg som kan levere 687 kW. Det største anlegget er på 196 kWp.– Vi er takknemlige for tilliten vi har fått som leverandør, og er stolte over å være en lokal tilbyder som kan levere etter fylkeskommunens kvalitetskrav, sier daglig leder Ole Petter Hansæl. Hansæl forteller om en solenergi-bransje i rivende utvikling, med stor etterspørsel fra både offentlige, industrien, landbruket og fra privatpersoner.– Det koker i markedet. Vi er sju personer i dag som jobber i EnergiPluss AS, og nå søker vi etter flere til for å håndtere etterspørselen.

Kontrakt med Innlandet Fylkeskommune om solenergi

Knut Flyen og Jørn Stormoen tar i mot og losser nok et lass med utstyr til solcelleanlegg. Mangel på materiell i hele Europa gjør det ekstra godt å få inn varer på lager for de neste prosjektene som skal opp. Foto: EnergiPluss

Stor etterspørsel

Både høye strømpriser og støtteordninger fra Enova bidrar til å gjøre solcellepaneler til gunstige investeringer nå. Samtidig er det materiellmangel i hele Europa, slik at det er ventetider å påregne for nye kunder.– Vi har heldig vis et godt lager med solcellepaneler, og vi får inn materiell løpende. Bare denne uka kom det to vogntog med materiell til Tynset, sier Hansæl.