Lofoten Elektro AS satser på sol i nord, sammen med EnergiPluss AS

Foto: Sten-Ole Holmen, Dagli leder i Lofoten Elektro AS

Lofoten Elektro AS satser stort på solceller og skal montere solceller i hele Nordland og Sør-Troms. Dette gjør vi i samarbeid med en godt etablert leverandører av solcelleanlegg, EnergiPluss AS.

Trygghet i alle ledd

– Solcellemarkedet i Norge er i full vekst, og for Lofoten Elektro er det viktig å være med på utviklingen. Vi har valgt å samarbeide med EnergiPluss AS da vi har like verdier for kvalitet og kundetilfredshet, og de lever godt opp til vårt slagord «Trygghet i alle ledd», sier prosjektleder hos Lofoten Elektro AS, Brage Holte.

EnergiPluss har siden oppstarten i 2016 vokst til en av Norges ledende selskaper inne solenergi. De har lang erfaring i alt fra forbruksanalyser, prosjektering av anlegg, montering, installasjon, drift og overvåkning. De leverer i dag skreddersydde solcelleanlegg til boliger, næringsbygg, landbruksbygg til store offentlig bygninger. I tillegg tilbyr de off-grid-systemer til hytter eller bygninger som ikke er koblet til strømnett.

Solceller er den mest fremtidsrettede energiløsningen du kan velge. Vi tar utgangspunkt i kundens forbruk og skreddersyr solcelleanleggene til ditt forbruk og behov. Det gjør deg som kunde energismart, og det gir deg et økonomisk lønnsomt anlegg. God økonomi bidrar best til det grønne skiftet fordi solenergien som hentes ut, går til forbruk og erstatter andre energikilder.

Bærekraft og selvberging

Det er viktig for Lofoten Elektro AS og være med på den grønne omstillingen, og legge til rette for fornybare energikilder. «Lofoten-De grønne øyene» signaliserer at regionen skal øke sin grad av fornybar energi, og solenergi er et naturlig satsningsområde for oss.

Med elektrifisering og økende energiforbruk vil det være naturlig for både private og næringsdrivende og se på muligheten for å produsere sin egen energi. Både økonomisk og klimamessig kan dette være en lønnsom innvestering, sier daglig leder i Lofoten Elektro, Sten-Ole Holmen. Interesserte kunder oppfordres til å ta kontakt, for å høre om sine muligheter for solcelleanlegg på tak, vegg eller frittstående anlegg.

Ole Petter Markedssjef i EnergiPluss

Foto: Ole Petter Hansæl, Markedssjef i EnergiPluss AS

Behovet for elektrisk energi er sterkt økende i hele landet, og vi vil se et helt annet energisystem allerede i 2030 sier Markedssjef i EnergiPluss Ole Petter Hansæl. EnergiPluss jobber med strategisk partnere over store deler av Norge. Lofoten Elektro er en vesentlig aktør i Nord og vi svært glad for at vi har lykkes med å inngå en avtale om salg, prosjektering, leveranse og installasjon av solcelleanlegg med Lofoten Elektro.

Vil du jobbe på lag med sola?

Lofoten Elektro AS skal ansette egne solcellemontører som skal være eksperter på solceller og takkonstruksjon. Man skal ikke ta lett på å montere utstyr i taket, og det er derfor viktig med fagpersonell som kan jobben sin. Lofoten Elektro har flere ledige stillinger, så personer som kan være interessert bes ta kontakt med prosjektleder Brage Holte.