Enova øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet.

Globalt bygges det ut stadig mer fornybar energi som sol og vindkraft. I Norge utgjør solkraft fortsatt en liten del av kraftproduksjonen, men er ifølge NVE den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest. For å styrke egenproduksjonen av strøm hos forbrukere økes nå støttesatsene for de som bygger solcelleanlegg på privatboliger og fritidsboliger som er koblet til nettet.

Fra 1. februar 2022 får du en grunnstøtte på kr 7.500 for å installere solcelleanlegg. I tillegg får du kr 2.000 per kWp installert effekt, opptil 20 kWp. Totalt støtte kan nå bli kr 47.500 for et anlegg på 20 kWp.

Søknadsprosessen er enkel og vi i Energipluss bistår alle våre kunder med å få innvilget støtten fra Enova.