Enova øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut solceller og større anlegg i boligmarkedet.

Globalt bygges det stadig ut mer fornybar energi som sol- og vindkraft. I Norge utgjør solkraft fortsatt en liten del av kraftproduksjonen, men er ifølge NVE den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest. For å styrke egenproduksjonen av strøm hos forbrukere øker nå Enova støtten for de som bygger solcelleanlegg på privatboliger og fritidsboliger som er koblet til nettet.

Fra 1. februar 2022 får du en grunnstøtte på kr 7.500 for å installere anlegg med solceller. I tillegg får du kr 2.000 per kWp installert effekt, opptil 20 kWp. Total støtte kan nå bli kr 47.500 for et solcelleanlegg på 20 kWp.

Søknadsprosessen er enkel og vi i Energipluss bistår alle våre kunder med å få innvilget støtten for solceller fra Enova. Ta kontakt om du lurer på noe, eller ønsker et tilbud på solcelleanlegg.

Enovas støtte til deg som installerer solceller