Våre eiere har kjøpt seg inn i Installasjonsservice AS på Løten og vi styrker med dette vår markedsposisjon på Hedmarken.
Installasjonsservice AS skal installere solcelleanlegg og styringssystemer med tilhørende produkter fra EnergiPluss på Hedmarken.

– Samarbeidet gir oss økt kapasitet på installasjon i et viktig marked, og ikke minst får vi enda bedre ressurser og kompetanse innen styringssystemer, forteller daglig leder Ole Petter Hansæl.
– Det er stor etterspørsel etter solcelleanlegg med styringssystemer inne landbruk, industri og offentlig sektor. Dette er derfor et strategisk og viktig samarbeid som vil styrke kapasiteten til EnergiPluss vesentlig i tillegg til organisk vekst. Dette samarbeidet har vi derfor store forventninger til. Vi vet det er svært dyktige folk i Installasjonsservice og ser fram til å komme i gang, avslutter Hansæl.

Vinn vinn for flere

NØK Invest og Østa Utvikling eier 50% hver i EnergiPluss. Nå har de kjøpt hver sin 40% andel av Installasjonsservice på Løten. Østa Elektro som er EnergiPluss sin installasjonspartner ser fram til å hente ut synergier av oppkjøpet.
– Kravene til elektroentreprenører øker. Produktspekteret vokser, og kompetansekravene blir strengere. For oss er det viktig å få et bredt fagmiljø å spille på, forteller daglig leder i Østa Elektro Dag Inge Østgård.
– Et samarbeid mellom Installasjonsservice, EnergiPluss AS og Østa Elektro vil gi tilgang til flere og større oppdrag. Vi vil også kunne tilby flere løsninger innenfor elektro og energi til våre kunder, legger Østgård til.
Når Stange Energi Marked ble en del av Kraftriket januar 2020 overtok EnergiPluss solcelleporteføljen til Stange Energi Marked. EnergiPluss hadde fra tidligere et tett samarbeid med Kraftriket innen solceller.

EnergiPluss er et av Norges ledende solenergiselskaper med sterk vekst innen fornybar energi med hovedfokus på solcelleanlegg og styringssystemer.