Skreddersydde solcelleanlegg

Solcellepanel er ikke bare «plater på taket». Energismarte solcelleanlegg med levetid på 30 til 40 år bør prosjekteres og skreddersys på en slik måte at det gir deg som kunde trygghet og god lønnsomhet i hele driftsperioden.

Slik finner vi riktig løsning

Med solcelleanlegg fra oss får du som driver landbruk eller næringsvirksomhet en løsning som er skreddersydd dine forhold. Solceller er en betydelig investering. Med skreddersøm er du sikret et anlegg med god kvalitet som gir maksimal effekt og har lang levetid.

Skreddersøm gir avkastning på din investering

Det handler om å utnytte solenergien maksimalt før man legger til andre energikilder. For landbruk og næring detaljprosjekterer vi alle installasjoner og finner den optimale løsningen for deg. Vi ser på anleggets størrelse og ditt forbruksmønster, og tar høyde for dine solforhold, takvinkler og vegetasjon. Ditt solcelleanlegg skal fungere optimalt i vær og vind over mange år, derfor velger vi produkter av god kvalitet.

1) Besiktigelse

 • Hvilke flater er tilgjengelig for solcellepaneler
 • Lokale innstrålingsdata
 • Eksisterende el-installasjon
 • Netteiers krav
 • Regulatoriske krav
 • Analyse av historisk og fremtidig strømforbruk

2) Prosjektering

 • Dimensjonering og valg av solcellepanel
 • Dimensjonering av invertere, kabling, sikring og brytere
 • Tilpasning til lokale snø og vindlaster
 • Simulering av produksjon og forbruk
 • Avstemning med regulatoriske rammebetingelser og eventuelle lokale krav
 • Lønnsomhetsberegninger

3) Installasjon og montering

 • Sertifisert festemateriell
 • Sertifisert personell
 • HMS og sikkerhet for arbeidsfolk og andre
 • Autorisert installatør
 • Sikker igangsetting
 • Melding til netteier og registrering av plusskunde i målepunkt

4) Drift og vedlikehold

 • Tilgang til produksjonsdata for kunde
 • Driftsovervåkning fra leverandør
 • Feilretting ved eventuelle feilsituasjoner
 • Avstemning av produksjon i henhold til prognose
 • Optimalisering av produksjon og forbruk

Energismart styringssystem til solcellepanel

Det er ikke alltid slik at solen skinner når du trenger energi. Energipluss har utviklet systemer som lagrer energien i vann eller batterier og gjør den tilgjengelig når behovet er der. Energismarte systemer gir deg rimelig energi når du trenger den. Vi har løsninger med batterier eller akkumulatortanker som tar vare på solenergien. Ta kontakt for en vurdering av dine behov.

Solcellepaneler

EnergiPluss lagerfører solcellepaneler vi henter rett fra produsent. Vi fører kun paneler med dokumenterte produksjonsverdier og garantier.

Invertere

Inverteren er hjertet i solcelleanlegget. Den omformer likestrøm fra panelene til 230V eller 400V vekselstrøm tilpasset ditt strømnett. Inverteren har også en rekke sikkerhetsmekanismer som hindrer feil på nettet som kan medføre fare.

Festemateriell

Festemateriell sørger for at solcellepanelene forblir der de skal i 30 til 40 år. De skal heller ikke medføre lekkasje i tak eller andre bygningskonstruksjoner. Vi lagerfører festemateriell av høy kvalitet tilpasset behovet.

Skreddersøm gir avkastning på din investering

Det handler om å utnytte solenergien maksimalt før man legger til andre energikilder. For landbruk og næring detaljprosjekterer vi alle installasjoner og finner den optimale løsningen for deg. Vi ser på anleggets størrelse og ditt forbruksmønster, og tar høyde for dine solforhold, takvinkler og vegetasjon. Ditt solcelleanlegg skal fungere optimalt i vær og vind over mange år, derfor velger vi produkter av god kvalitet.

Slik finner vi riktig løsning

Med solcelleanlegg fra EnergiPluss med samarbeidspartnere får du som driver landbruk eller næringsvirksomhet en løsning som er skreddersydd dine forhold. Solceller er en betydelig investering. Med skreddersøm er du sikret et anlegg med god kvalitet som gir maksimal effekt og har lang levetid.

1) Behovsanalyse

 • Hvilke flater er tilgjengelig for solcellepaneler
 • Lokale innstrålingsdata
 • Eksisterende el-installasjon
 • Netteiers krav
 • Regulatoriske krav
 • Analyse av historisk og fremtidig strømforbruk

2) Prosjektering

 • Dimensjonering og valg av solcellepanel
 • Dimensjonering av invertere og kabling
 • Tilpasning til lokale snø og vindlaster
 • Simulering av produksjon og forbruk
 • Avstemning med regulatoriske rammebetingelser og eventuelle lokale krav
 • Lønnsomhetsberegninger

3) Installasjon og montering

 • Sertifisert festemateriell
 • Sertifisert personell
 • HMS og sikkerhet for arbeidsfolk og andre
 • Autorisert installatør
 • Sikker igangsetting
 • Melding til netteier og registrering av plusskunde i målepunkt

4) Drift og vedlikehold

 • Tilgang til produksjonsdata for kunde
 • Driftsovervåkning fra leverandør
 • Feilretting ved eventuelle feilsituasjoner
 • Avstemning av produksjon i henhold til prognose
 • Optimalisering av produksjon og forbruk

Energismart styringssystem til solcellepanel

Det er ikke alltid slik at solen skinner når du trenger energi. Energipluss har utviklet systemer som lagrer energien i vann eller batterier og gjør den tilgjengelig når behovet er der. Energismarte systemer gir deg rimelig energi når du trenger den. Vi har løsninger med batterier eller akkumulatortanker som tar vare på solenergien. Ta kontakt for en vurdering av dine behov.

Solcellepaneler

EnergiPluss lagerfører solcellepaneler vi henter rett fra produsent. Vi fører kun paneler med dokumenterte produksjonsverdier og garantier.

Invertere

Inverteren er hjertet i solcelleanlegget. Den omformer likestrøm fra panelene til 230V eller 400V vekselstrøm tilpasset ditt strømnett. Inverteren har også en rekke sikkerhetsmekanismer som hindrer feil på nettet som kan medføre fare.

Festemateriell

Festemateriell sørger for at solcellepanelene forblir der de skal i 30 til 40 år. De skal heller ikke medføre lekkasje i tak eller andre bygningskonstruksjoner. Vi lagerfører festemateriell av høy kvalitet tilpasset behovet.

Lurer du på noe, eller ønsker et tilbud på solcelleanlegg?

Ta kontakt

Partnere