LOGO

Primærlogo

Logoen skal primært brukes i denne varianten
for å sikre gjenkjennelighet og tydelighet.

LOGO

Fargevarianter

Logoen kan brukes i følgende fargekombinasjoner
dersom primærlogo ikke kan benyttes.

LOGO

Med payoff

Som hovedregel skal payoff benyttes der det er hensiktsmessig,
og hvor payoff kan settes i relasjon til budskapet.

FARGER

Primærfarger


FARGER

Sekundærfarger


FARGER

Fargekombinasjoner

Følgende fargekombinasjoner har tilstrekkelig
kontrastforhold for god lesbarhet i henhold til
kravene for universell utforming (WCAG).


PRIMÆRSKRIFT

Montserrat

Google-skriften Montserrat kan lastes
ned gratis fra fonts.google.com


ERSTANINGSSKRIFT

Arial Nova

Der det ikke er mulig å bruke primærskrift, bør
Office-skriften Arial Nova brukes som erstatning.


ELEMENTER I BRUK

Display annonser


ELEMENTER I BRUK

SoMe annonser


ELEMENTER I BRUK

Presentasjon


ELEMENTER I BRUK

Visittkort


ELEMENTER I BRUK

Rollup/Beachflagg


ELEMENTER I BRUK

Bilprofilering


ELEMENTER I BRUK

Byggeplassbanner


ELEMENTER I BRUK

Skilt

I størrelse A4 og A3. Produseres i 10
mm akryl med trykk på bakside.


ELEMENTER I BRUK

Bekledning/arbeidstøy


ELEMENTER I BRUK

Nettside


ELEMENTER I BRUK

Kampanjeside


ELEMENTER I BRUK

Nyhetsbrev


Co-Branding

EnergiPluss PARTNER

Gjelder merking for samarbeidspartnere med status som EnergiPluss PARTNER.
EnergiPluss PARTNER merket foreligger i 3 versjoner:

Co-Branding

Regler for sammenstilling

Eksemplifisert med Valdres Energi
profil og som avsender.


Co-Branding

Eksempler i bruk

Eksemplifisert med Valdres Energi
profil og som avsender.


Co-Branding

Eksempler i bruk

Eksemplifisert med Valdres Energi
profil og som avsender.


Co-Branding

Eksempler i bruk

Hovedprinsipp ved skilting når PARTNER-logo skal sammenstilles,
her eksemplifisert med Valdres Energi profil og som avsender.


Co-Branding

Eksempler i bruk

Hovedprinsipp ved skilting når PARTNER-logo skal plasseres for seg.
Produseres I størrelse A4 og A3. Produseres i 10 mm akryl med trykk på bakside.


Co-Branding

Eksempler i bruk

Merking med PARTNER-logo på et helt panel.


Co-Branding

Solkart

Når PARTNER skal kommunisere SOLKART, eksempelvis på egne nettsider, skal følgende legges til grunn.
SOLKART-logo med EnergiPluss-merking er ferdigdefinert i bredde- og høydeversjon for nedlasting, og skal benyttes der det er hensiktsmessig:

Det foreligger også mer nøytrale ferdigdefinerte webbannere i bredde- og høydeversjon for nedlasting, som partner kan benytte direkte på egne nettsider (se under). Om ønskelig kan partner laste ned et PARTNER-kit som inneholder elementer for å bygge egne tilpassede webmoduler eller landingssider.

Co-Branding

Partner-annonsemal

Ferdigdefinerte annonsemaler for trykk i kjente proporsjoner foreligger. Åpne redigerbare filer er tilgjengeliggjort for nedlasting. Du trenger bl.a. Adobe InDesign programvare for å redigere malene (reklamebyråer, trykkerier o.l. innehar dette). Innholdet kan tilpasses aktuelt annonseformat og avsender/Partner.
NB: Det er ikke tillatt å endre på det tekstuelle eller visuelle oppsettet – kun formattilpasninger og bedriftsinformasjon (egen logo, navn, telefon, mail etc) er godtatt som endringer.

Trenger du bistand til annonseproduksjon? Ta kontakt med EnergiPluss v/Ole Petter Hansæl, tlf +47 905 95 389, epost: oph@energipluss.com eller vårt reklamebyrå Ferskvann, https://ferskvann.no/kontakt/

Her er maler eksemplifisert med Proel-logo, tekst og avsender:

Co-Branding

Partner-rollup

Ferdigdefinert mal for trykk av PARTNER-rollup. Åpne redigerbare filer er tilgjengeliggjort for nedlasting. Du trenger bl.a. Adobe InDesign programvare for å redigere malene (reklamebyråer, trykkerier o.l. innehar dette). Innholdet kan tilpasses avsender/Partner.
NB: Det er ikke tillatt å endre på det tekstuelle eller visuelle oppsettet – kun formattilpasningerog bedriftsinformasjon (egen logo, navn, telefon, mail etc) er godtatt som endringer.

Trenger du bistand til produksjon/oppsett? Ta kontakt med EnergiPluss v/Ole Petter Hansæl, tlf +47 905 95 389, epost: oph@energipluss.com eller vårt reklamebyrå Ferskvann, https://ferskvann.no/kontakt/

Her er noen eksempler med ulike logoer/avsendere: