Staur Fjellbakeri produserer brødprodukter med solcelleanlegg levert av EnergiPluss

Da Staur Fjellbakeri på Tolga skulle bygge ny fabrikk i 2022 var et av hovedmålene å tenke bærekraftig og sette et minst mulig fotavtrykk når det nye anlegget skulle tas i bruk. Derfor ble solceller og solcellanlegg på de store takflatene vurdert som et veldig aktuelt alternativ i forhold til å dekke deler av strømbehovet.

En generell utfordring når det skal legges solcellepaneler på flate tak er vekt i forhold til belastning. Dette ble i følge daglig leder Oddvar Rauø løst på en glimrende måte med en tilført vekt på kun 18,9 kg. pr m2.

Solcelleanlegget består av 768 paneler og dekker hele 1534 m2 . Optimalt produseres det opp mot 250000 kWt pr. år, noe som gir bakeriet en selvforsyningsgrad på rundt 20 % og et bidrag til reduksjon av utslippet av CO2 på hele 129000 kilo.

Montering og påkobling gikk dessuten helt sømløst og uten noen form for driftsstans, uttaler en meget godt fornøyd daglig leder.