Tenker lokalt – og tenker bærekraft

– Nå er det mye snakk om at det er for lite kraft i verden, så jeg tenker at mange bekker små blir ei stor å. Med vårt nye anlegg regner vi med å kunne produsere rundt en tredel av strømforbruket på gården, sier Arild Stene.

Solcelleanlegg på 32 kWp produserer rundt en tredel av det totale strømforbruk på en gård i Orkadalen.

Ragnhild Kulbrandstad Stene (43) og Arild Stene (50) driver gård oppe i den bratte sida på Orkladalen, nær grensen mellom Rennebu og Orkland kommuner.

– Vi har et forholdsvis jevnt strømforbruk, med melkerobot og drift på gården hele året.Målet vårt er å bruke energien vi produserer selv. Og om det blir noe mer produksjon enn vi bruker om sommeren tenker jeg at det supplerer når vi ikke produserer noen måneder om vinteren, sier Arild.

Med et solcelleanlegg på 32 kWp ligger det an til at de vil kunne produsere rundt en tredel av sitt totale strømforbruk. De har fått opp 50 paneler på låvetaket mot sør og 34 på det nye fjøset mot øst.

Positiv opplevelse fra første henvendelse

– Hele prosessen med EnergiPluss var veldig bra. Det startet med en melding hvor vi ble spurt om vi ville bli tatt kontakt med. Det ønsket vi, og etter det har prosessen gått helt smertefritt. Det har vært en veldig positiv opplevelse, sier Ragnhild.

– Samme dag som jeg opprettet kontakt med EnergiPluss, fikk jeg forslag til et anlegg. Jeg snakket med dem og la fram mine ønsker. Neste kveld var det endelige anlegget prosjektert. Vi valgte å ikke vente, så vi tok sjansen, sier Arild. – Vi hadde tett kontakt med EnergiPluss, og jeg har vært så fornøyd med både salget og prosessen. Det er tydelig at kvalitet og kundeoppfølging er en prioritet, og det er jeg veldig fornøyd med.

Mer grønn energi i landbruket

Han synes det er stas å kunne produsere deler av gårdens forbruk med egen strøm.

– Landbruket skal bli bedre på grønn og miljøvennlig produksjon, så det er gunstig for alle at det blir investert i grønn energi. Det var ønsket om bærekraftig produksjon på gården som fikk oss til å tenke på å installere solcelleanlegg her.

Det har skjedd mye forbedring av teknologien, så det begynner å bli høy virkningsgrad. Det blir mye raskere lønnsomt nå enn tidligere. Solcellene gir en framtidsretta og klimavennlig strømproduksjon som er bare begynnelsen på det vi ser kommer, sier Arild.

Tror strømprisene bare vil øke

– Jeg tror også at strømprisen bare går en vei, og det er opp, sier Arild. Gården vår produserer 165 tonn med melk, og vi er dermed en relativt liten produsent. Jeg tror det å være mest mulig selvforsynt er framtida, om du er en liten eller stor produsent.

Videre forteller Arild at han tror prisutviklingen på innsatsfaktorene vil bli høyere, og at det kan være bra å være liten og klare seg selv.– Det er min tro, selv om jeg ser tendensen til at flere gårder blir større. Han forteller at ressursene på gården, med den utmarka og jorda som finnes der, er framtida.– Det går ikke an å kjøre mange mil med gjødsel og fôr. Vi er uansett i en spennende tid for jordbruket i landet.

Mange år med gratis strøm i vente

– Nå er jeg 50 år, og har 17 år til jeg kan bli pensjonist. Det er anslått minst 25 års levetid på anlegget. Dersom anlegget er betalt om 10 år, vil det være mange år med «gratis» strøm, sier han.