Delingsordningen for kraftproduksjon kommer 1. oktober

Foto: Europower/Jannicke Nilsen

Delingsordningen for kraftproduksjon trådte i kraft 1. oktober

1. oktober vil den nye delingsordningen for kraftproduksjon på én og samme eiendom tre i kraft. Dette innebærer at man kan dele kraftproduksjon på inntil 1,0 MW på én og samme eiendom (samme matrikkeladresse), via nettselskapet sitt nett.

Dette er mest aktuelt for solkraft, men alle fornybare energikilder kan brukes. Alle som deltar i delingsordningen vil bli regnet som plusskunder og må ha egne plusskundeavtaler.

For å kunne delta i delingsløsningen, er kravet er at produksjonsanleggene ikke kan være konsesjonspliktige. Det er også et krav at det skal synes på fakturaen hvor mye kraft man selv har produsert (også for eksisterende plusskunder), men dette vil ikke skje før 1. januar neste år. Årsaken er at Elhub trenger tid til å tilrettelegge sine systemer.

Referanse: Europower.no

Les hele artikkelen her: https://www.europower.no